Evadovėliai.lt

Skaitmeniniai vadovėliai ir mokymo priemonės

0. Ar būtina registruotis svetainėje evadoveliai.lt?

1. Ką reikia žinoti svetainės evadoveliai.lt registruotiems naudotojams?

2. Noriu prisijungti su Facebook, tačiau prisijungimo lange nematau pasirinkimo. Ką daryti?

3. Kaip padalinti e. leidinius (tvarkymo funkcijos)?

4. Noriu pasidalinti knyga su draugu, tačiau sistema sako, kad neturiu knygų, kuriomis galiu dalintis.

5. Ką reiškia interaktyvios ikonelės skaitmeninio vadovėlio puslapyje?

6. Kodėl vadovėlyje neveikia internetinė nuoroda?

7. Kaip naudotis internetiniu mokytojo komplektu (IMK)?


0. Ar būtina registruotis svetainėje evadoveliai.lt?

JEI:

Pastaba. Prie sistemos taip pat galima prisijungti per Facebook ar Google paskyras.

Dabar bet kada galėsite:

Prisijungus prie sistemos, patenkama į skaityklą (SKAITYTI). Čia matosi visi turimi e. leidiniai, nesvarbu, ar užsiprenumeruoti, ar atsiųsti dalintojų.

Juos galima skaityti arba, pasirinkus TVARKYTI –> DALINTIS, padalinti kitiems (jei yra licencijų su daugiau nei 1 knygos kopija – tokių licencijų kodai nuspalvinti mėlyna spalva).

Taip pat galima perduoti licenciją (su visomis knygos kopijomis, kiek jų bebūtų toje licencijoje) kitam naudotojui. Tam pakanka pasirinkti TVARKYTI –> LICENCIJOS, spragtelėti „rankytę” šalia licencijos galiojimo datos ir atsivėrusiame langelyje įrašyti to naudotojo el. paštą. Paspaudus mygtuką „Perduoti”, licencija iškeliaus nurodytu adresu.

Ši funkcija gali būti labai naudinga mokyklų bibliotekoms. Pavyzdžiui, biblioteka savo el. pašto adresu užsako vieną licenciją klasei su keliolika ar keliasdešimt skaitmeninių vadovėlių. Bibliotekininkė „rankytės” pagalba gali persiųsti licenciją mokyklos paskirtam dalintojui. Tas pats būtų, jei biblioteka užsako keletą leidinių arba IMK – per tą pačią „rankytę” kiekviena licencija gali būti perduota mokytojui, kuriam ji ir buvo užsakyta.

Pastaba. Naujasis naudotojas gautą licenciją perduoti kitam naudotojui galės ne anksčiau, kaip po dviejų savaičių (gauta licencija dvi savaites neturės „rankytės”).

1. Ką reikia žinoti svetainės evadoveliai.lt registruotiems naudotojams?

Prisijungus prie sistemos, patenkama į skaityklą (SKAITYTI). Čia matosi visi turimi e. leidiniai, nesvarbu, ar užsiprenumeruoti, ar atsiųsti dalintojų.

Juos galima skaityti arba, pasirinkus TVARKYTI –> DALINTIS, padalinti kitiems (jei yra licencijų su daugiau nei 1 knygos kopija – tokių licencijų kodai nuspalvinti mėlyna spalva).

Taip pat galima perduoti licenciją (su visomis knygos kopijomis, kiek jų bebūtų toje licencijoje) kitam naudotojui. Tam pakanka pasirinkti TVARKYTI –> LICENCIJOS, spragtelėti „rankytę” šalia licencijos galiojimo datos ir atsivėrusiame langelyje įrašyti to naudotojo el. paštą. Paspaudus mygtuką „Perduoti”, licencija iškeliaus nurodytu adresu.

Ši funkcija gali būti labai naudinga mokyklų bibliotekoms. Pavyzdžiui, biblioteka savo el. pašto adresu užsako vieną licenciją klasei su keliolika ar keliasdešimt skaitmeninių vadovėlių. Bibliotekininkė „rankytės” pagalba gali persiųsti licenciją mokyklos paskirtam dalintojui. Tas pats būtų, jei biblioteka užsako keletą leidinių arba IMK – per tą pačią „rankytę” kiekviena licencija gali būti perduota mokytojui, kuriam ji ir buvo užsakyta.

Pastaba. Naujasis naudotojas gautą licenciją perduoti kitam naudotojui galės ne anksčiau, kaip po dviejų savaičių (gauta licencija dvi savaites neturės „rankytės”).

2. Noriu prisijungti su Facebook sistema, tačiau prisijungimo lange nematau pasirinkimo. Ką daryti?

Pagal nutylėjimą Firefox naršyklė blokuoja programas iš kitų serverių, nei puslapis. Norėdami pakeisti nustatymus sekite nurodymus.

3. Kaip padalinti e. leidinius (tvarkymo funkcijos)?

Norint padalinti e.leidinius, reikia pasirinkti TVARKYTI. Jeigu knygų ar licencijų mokykla planuoja įsigyti daug (keliolika ar net kelias dešimtis), geriau užsakymą skaidyti į grupes (pavyzdžiui, klases), vienai grupei skiriant vieną licenciją. Joje gali būti bet koks skaičius to paties e. leidinio egzempliorių (pavyzdžiui, tiek, kiek yra mokinių klasėje).

Mokykla gali paskirti vieną ar daugiau asmenų, atsakingų už jų dalijimą. Geriausiai, kad tai būtų mokytojas, žinantis savo mokinių el. pašto adresus. Žinoma, kiekvienas dalintojas turi turėti paskyrą svetainėje evadoveliai.lt (būti registruotas naudotojas), o dalinti galima tik prisijungus.

3.1. Licencijos perdavimas

TVARKYTI → LICENCIJOS

Čia galima peržiūrėti turimų e. leidinių licencijas: matomas skirtingų licencijų skaičius, kiekvienos licencijos kodas (jei jie mėlynos spalvos, reiškia, kad tos knygos yra daugiau nei viena kopija), galiojimo laikas (iki nurodytos datos) ir ikonėlė , kurią spragtelėjus atsiveria licencijos perdavimo langas.

3.2. Skaitytojų sąrašo tvarkymas

TVARKYTI → SKAITYTOJAI

Dalintojas pirmiausia turi sudaryti potencialių skaitytojų sąrašą. Tame sąraše gali būti kiek norima daug skaitytojų, net daugiau nei turima e. leidinių, nes galima:

  1. skirtingus e. leidinius padalinti skirtingiems skaitytojams (vieniems – vienus, kitiems – kitus);
  2. keisti skaitytojus (vieną kartą rinktis iš sąrašo vienus, po kurio laiko atimti iš pirmųjų ir perduoti kitiems – tai ypač patogu, jei dirbama grupėmis nuotoliniu būdu).

3.2.1 Įrašyti skaitytoją.

Norint į sąrašą įkelti naują skaitytoją, į tam skirtus laukelius (žr. pav.) reikia įrašyti skaitytojo vardą ar slapyvardį (kurį matys tik dalintojas) ir el. pašto adresą. Spragtelėjus pliuso ikonėlę, skaitytojas yra pridedamas į sąrašą.

3.2.2 Redaguoti skaitytoją

Norint kažką pakeisti ar pataisyti klaidą skaitytojo varde ar el. pašto adrese, reikia spragtelėti redagavimo ikonėlę prie to skaitytojo eilutės. Tam skirtuose laukeliuose atsiras jo vardas ir adresas – juos galima čia pat taisyti.

Atlikus pakeitimus, reikia spragtelėti išsaugojimo ikonėlę, kuri atsiranda šalia taisymo laukelių (vietoje ).

3.2.3 Pašalinti skaitytoją

Norint ištrinti skaitytoją iš sąrašo reikia spragtelėti „šiukšliadėžės“ ikonėlę prie to skaitytojo eilutės.

Atsivėrusiame dialogo lange patvirtinus (spragtelėjus OK), tiek skaitytojas, tiek visi pasidalijimai su juo bus ištrinti. Tai gali būti reikalinga, pvz., jei mokinys išeina iš mokyklos ir jo e. vadovėlius norima perduoti kitam.

3.2.4 Įkelti skaitytojų sąrašą

Norint iškart įkelti daugiau skaitytojų, galima pasinaudoti skaitytojų failo pridėjimo funkcija.

Pirmiausia reikia sukurti skaitytojų sąrašą tekstiniu formatu (.txt). Pavyzdžiui, surinkti jį Notepad’u arba Word’u, tik išsaugoti kaip tekstinį failą.

Svarbu. Skaitytojų duomenis reikia rinkti taip: vardas (slapyvardis) ir kableliu atskirtas el. pašto adresas, po vieną skaitytoją eilutėje (be tarpelių). Vardas nėra būtinas, bet jis padeda dalintojui prisiminti skaitytojus. Tuo tarpu el. pašto adresas yra privalomas. Įkeliant sąrašą, eilutės be el. pašto adreso yra ignoruojamos.

Failo formatas turi būti toks:

Norint įkelti skaitytojų failą, reikia spragtelėti mygtuką „PRIDĖTI TXT FAILĄ”, esantį skaitytojų sąrašo apačioje.

Atsivėrusiame meniu reikia spragtelėti mygtuką „Pasirinkti“, tada failų paieškos lange susirasti jau sukurtą skaitytojų sąrašo failą ir spragtelėti „Siųsti“. Įkėlus naujų skaitytojų failą, visi skaitytojų sąraše jau buvę įrašai išlieka.

Pastaba. Skaitytojų ikonėlės yra generuojamos atsitiktinai pagal el. pašto adresą. Jas mato tik dalintojas, tačiau jis keisti ikonėlių negali.

3.3. E. vadovėlių dalijimas

TVARKYTI → DALINTIS

Atsivėrusiame lange matomos tik tos e. licencijos, kuriose yra daugiau nei viena e. knyga (nes paskutine knyga pasidalinti negalima). Šalia kiekvienos knygos ikonėlės užrašytas licencijos kodas, licencijos galiojimo laikas bei kiek e. knygų, iš turimų toje licencijoje, jau yra išdalyta.

Spragtelėjus licencijos kodą, atsiveria tos knygos dalijimosi langas, kuriame matosi dabartiniai jos skaitytojai (jei tokių buvo) ir visų skaitytojų sąrašas.

Norint paskirti e. knygą naujam skaitytojui, pakanka spragtelėti „pliusiuką“ prie jo įrašo skaitytojų sąraše – tada jis „persikels“ į kairįjį, tos knygos skaitytojų sąrašą. Tas skaitytojas gaus e. laišką pranešimą apie atsiųstą knygą, o prisijungęs prie evadoveliai.lt galės ją skaityti. Bet kuris skaitytojas iš tos knygos skaitytojų sąrašo pašalinamas spragtelėjus „minusą“ prie jo eilutės.

Spragtelėjus mygtuką „Knygų sąrašas“, grįžtama atgal į visų e. leidinių, kuriais galima dalintis, sąrašą.

4. Noriu pasidalinti knyga su draugu, tačiau sistema sako, kad neturiu knygų, kuriomis galiu dalintis.

Viena licencija yra skirta vienai darbo vietai, todėl ja dalintis negalima. Jei norite perduoti savo knygą kam nors kitam, turite pasakyti savo e. pašto adresą ir slaptažodį. Tačiau vis tiek vienu metu vieną knygą gali vartyti tik vienas skaitytojas.

5. Ką reiškia interaktyvios ikonelės skaitmeninio vadovėlio puslapyje?

Pereiti į atsakymų puslapį.
Grįžti į sąlygų puslapį.
Peržiūrėti filmuotą sprendimą.
Parsisiųsdinti failą.

6. Kodėl vadovėlyje neveikia internetinė nuoroda?

Leidykla nuolat peržiūri ir atnaujina nuorodas, tačiau tai darome tik kelis kart per metus. Jei nuoroda neveikia, vadinasi, ji pasikeitė po paskutinio redagavimo. Būsime dėkingi, jei pranešite apie neveikiančią nuorodą – mes ją atnaujinsime.

© 2017–2022, Leidykla TEV.