IMK Matematika

Internetiniai mokytojo komplektai


E. knygų papildymui ar tobulinimui numatytos galimybės:


1. Primintukai

Norint rašyti pastabas ir pasirinktoje knygos vietoje įterpti primintukus, reikia:

  • spragtelėti „Papildomų funkcijų“ juostos ikonėlę „Primintukai“
  • atsivėrusio „Primintukų“ lango baltame lapelyje įrašyti pastabą ir spragtelėti mygtuką „Pridėti“.

Atverstinyje, kuriame buvo iškviesta “Primintukų“ funkcija, atsiranda ikonėlė .

Ją pelės pagalba galima perstumti į norimą atverstinio vietą, tačiau po to, kai atleisite kairįjį pelės klavišą, ikonėlę galėsite stumdyti tik pasirinkto puslapio rėmuose. Nustačius galutinę primintuko poziciją, reikia užverti „Primintukų“ langą (spragtelėti ).

Sukūrus komentarą, jis yra įrašomas į sąrąšą „Primintukų“ lange:

Šiame lange galima atlikti tokius veiksmus:

  • nueiti į pasirinkto primintuko vietą (spragtelėjus puslapio numerį);
  • redaguoti primintuko turinį (spragtelėjus „pieštuko“ ikonėlę);
  • ištrinti pasirinktą primintuką (spragtelėjus „šiukšliadėžės“ ikonėlę);
  • panaikinti visus primintukus iki šiol sukurtus toje knygoje (spragtelėjus „Pašalinti visus“)

Pastabos.

  1. Atlikus bet kokius pakeitimus primintuko tekste, jį reikia išsaugoti (spragtelėti prie įrašo atsiradusią „diskelio“ ikonėlę ).
  2. Primintuko turinį taisyti, keisti ir išsaugoti galima ir neišsikviečiant primintukų lango. Pakanka spragtelėti primintuko ženklelį kairiuoju pelės klavišu. Atsiveria su tuo ženkleliu susietas lapelis, kuriame galima atlikti paminėtus veiksmus. Visi atlikti pakeitimai išsisaugos primintukų sąraše tik spragtelėjus „diskelį“ primintuko lapelio viršutinėje juostoje. Primintukų skaičius viename atverstinyje neribojamas.

2. Internetinės nuorodos

Kiekviename atverstinyje galima susikurti bet kokį skaičių nuorodų į bet kokį adresą internete.

Nuorodų funkcija veikia visiškai analogiškai kaip ir primintukų funkcija. Spragtelėjus nuorodos ženkliuką „Papildomų funkcijų“ juostoje, atverstinyje atsiveria nuorodų langas.

Čia viršutinėje eilutėje surenkamas nuorodos pavadinimas (bet koks, padedantis geriau įsiminti kokia tai nuoroda), o apatinėje tos nuorodos interneto adresas. Spragtelėjus „Pridėti“ atverstinyje, kuriame esate, atsiras nuorodos ikonėlė , kurią galima perstumti į bet kurią atverstinio vietą. Keisti ir išsaugoti nuorodų pakeitimus galima tik nuorodų lange (spragtelėjus nuorodos ikonėlę, iškart persijungiama į internetą).

3. Skirtukai

Kiekvieną bet kurios knygos puslapį galima pažymėti skirtuku, kuris padės greitai susirasti norimą vietą. Spragtelėjus skirtuko ženkliuką „Papildomų funkcijų“ juostoje, kairėje darbalaukio pusėje atsiveria skirtuko langas.

Čia viršutinėje eilutėje surenkamas nuorodos pavadinimas, o spalvų langelyje galima pasirinkti norimą skirtuko spalvą. Kadangi skirtukai „klijuojami“ prie puslapio briaunos, reikia pasirinkti puslapio numerį. Lango apačioje formuojamas visų knygos skirtukų sąrašas. Skirtukų pavadinimus ir spalvas galima bet kada pakeisti, taip pat galima juos pašalinti po vieną arba iškart visus.

4. Darbo pabaiga

Norint, kad visi pakeitimai būtų išsaugoti, reikia nepamiršti spragtelėti diskelio ikonėlę „Papildomų funkcijų“ juostoje ir patvirtinti išsaugojimą.

Jei uždarydami naršyklę buvote palikę kokius nors neišsaugotus pakeitimus, gausite perspėjimą:

Galimi du pasirinkimai:

  1. grįžti į e.knygą ir išsaugoti pakeitimus (Stay on page);
  2. uždaryti e.knygą, jei tų pakeitimų nenorėjote išsaugoti (Leave page).

5. Laiškai kūrėjams

Jei turite kokių nors klausimų, pastabų ar pasiūlymų metodinės priemonės kūrėjams, galite rašyti tiesiai pačioje priemonėje. Tam reikia spragtelėti „voko“ ženkliuką „Papildomų funkcijų“ juostoje ir atsivėrusiame langelyje galima rašyti. Tada, spragtelėjus mygtuką „Siųsti“, laiškas pateks į leidyklą. Tikrai jį perskaitysime ir atrašysime:)

© 2017–2024, Leidykla TEV.