Evadovėliai.lt

Skaitmeniniai vadovėliai ir mokymo priemonės

PAKARTOK → IŠSPRĘSK → ĮSIVERTINK

Kas yra KARTOK

Tai internetinė mokymo priemonė (IMP), skirta gimnazinių klasių mokiniams, besirengiantiems matematikos patikrinimams ir norintiems pakartoti kursą bei įsivertinti savo pasirengimą. Spragtelėję pasirinktą ikonėlę apačioje galite išbandyti dvi naujausias IMP: KARTOK-PUPP ir KARTOK-VBE.

KARTOK turinys

Kiekvienos IMP turinys parengtas pagal galiojančias matematikos programas, o kurso kartojimo medžiaga yra suskaidyta į temas (PUPP – 30, VBE – 26).

Kiekviena tema turi tą pačią struktūrą:

  1. Glausta teorija – pagrindiniai faktai ir teiginiai, formulės, kurios gali būti reikalingos sprendžiant uždavinius. Prie teorijos pateikti ir ją iliustruojantys pavyzdžiai.
  2. Kartojimo uždaviniai su sprendimais ir atsakymais. Kiekvienos temos uždaviniai yra išdėstyti sunkėjimo tvarka. Vienu mygtuko spragtelėjimu iš sąlygų puslapio patenkama į atsakymų puslapį, o spragtelėjus atsakymo numerį, parodomas išsamus uždavinio sprendimas.
  3. Testai, leidžiantys greitai pasitikrinti pasirinktos temos žinias. Kiekvienai temai pateikta po 12 testų, jie pasirodo po vieną spragtelėjus mygtuką TOLIAU. Išsprendę ir spragtelėję mygtuką BAIGTI, pamatysite visų tos temos testų atsakymus ir savo sprendimo įvertinimą. Jei kurio nors testo šiuo metu negalite ar nenorite spręsti, jį galima atidėti ateičiai (mygtukas PRALEISTI).

Išbandykite KARTOK

© 2017–2023, Leidykla TEV.